مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت در تبریز شرکت تجاری تبلیغاتی فصل 5 در سطح کشور به عنوان بزرگترین تولید كننده کیسه دائمی زباله خودرو نقش مهمی را در ارتباط با افزایش میزان آشنایی و بهرمندی هموطنان عزیز با حقوق شهروندی و حفظ و مشارکت در زیبایی شهر ها و جاده های کشور و جلوگیری از انباشت زباله های حاشیه جاده ها داشته و مشارکت بخش های مختلف نهاد های دولتی و خصوصی از جمله شهرداری ها -صنایع -بیمه ها و.. با برد تبلیغاتی ایفا می نماید. این شرکت علاوه بر تولید و عرضه کیسه دائمی زباله خودرو در بخش های مختلف تبلیغاتی از جمله خدمات طراحی-چاپ و هدایای تبلیغاتی كه دارای كیفیـت قابـل رقابت با سایر شرکت های هم سطح می باشد، همواره به دنبال نو آوری و برآورده کردن نیاز های مشتریان عزیز با نو آوری در عرصه های مختلف و تامین سفارشات مختلف شما جهت برآورده کردن اندیشه های تبلیغاتی و رونق اقتصادی شما و نهایتا جامعه می باشد. در راستای بهبودكیفیت،فصل 5 كوشش می كند كه باافزایش کیفیت و کاهش قیمت و بهره مندی از چاپ خانه ها ی مجهز با دستگاه های روز دنیا محصولاتی در خور شان و منزلت مشتریان گرامی تولید و عرضه نماید فراتر از مرز رویاهایتان http://bcprint.mihanblog.com 2020-09-27T12:25:24+01:00 text/html 2018-01-21T12:15:31+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom آدرس اینستاگرام http://bcprint.mihanblog.com/post/68 <a href="https://instagram.com/_u/faslepanj041" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/un0r25xs4auvhorkq7wh.png" alt=""></a> text/html 2017-12-18T12:55:13+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom قیمت کارت ویزیت لیبل شیشه ای فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="">تلگرام</a><a href="https://instagram.com/_u/faslepanj041" target="_blank" title="">&nbsp;&nbsp;</a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://instagram.com/_u/faslepanj041" target="_blank" title="">فصل پنجم</a><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت لیبل شیشه ای فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/2mixbn86ijf4t565jrg.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-18T12:52:30+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت لیبل متالیزر فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center;"><a href="https://instagram.com/_u/faslepanj041" target="_blank" title="">اینستاگرام</a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="">&nbsp;تلگرام</a><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت لیبل متالیزر فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/5a6ul0jbiyuqvigan48.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-18T12:46:52+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت برفکی نیمه شفاف فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت پی وی سی برفکی نیمه شفاف فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/ncxr7ubu649q5y7y7o6q.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-18T12:42:56+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون متالیک فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/64 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="ttp://img.persianseven.ir/images/936frax8nnp65rtef1nf.jpg" alt=""><a href="https://instagram.com/_u/faslepanj041" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="ttp://img.persianseven.ir/images/936frax8nnp65rtef1nf.jpg" alt="">اینستاگرام</a>&nbsp;&nbsp;<div><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="">تلگرام</a><br><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="ttp://img.persianseven.ir/images/936frax8nnp65rtef1nf.jpg" alt=""><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون متالیک فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/936frax8nnp65rtef1nf.jpg" alt=""></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="ttp://img.persianseven.ir/images/936frax8nnp65rtef1nf.jpg" alt=""> </div></div> text/html 2017-12-18T12:36:13+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/63 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/l480qd61c745u8rmib53.jpg" alt=""></a><a href="https://instagram.com/_u/faslepanj041" target="_blank" title="">اینستاگرام</a>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="">تلگرام</a></div> text/html 2017-12-18T12:32:28+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/62 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/37qauk5nv04dxoqd12f8.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-18T12:29:09+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/s4u2exu1ojxbh6vu7r15.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-13T09:26:35+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت لیبل یووی فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/60 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت لیبل یووی فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/drule0eufw367b6qwz3c.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-13T09:24:05+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت لیبل سلفون براق فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/59 <a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت لیبل سلفون براق فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/hu97ypj0ww4jsn826dmu.jpg" alt=""></a> text/html 2017-12-13T09:21:29+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت گلاسه یووی فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت گلاسه یووی فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/f87qgkd667wohpfvhgqu.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-13T09:18:04+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت گلاسه فیلتردار فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت گلاسه فیلتردار فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/ark93tx96t8ptdi9ph4l.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-13T08:47:09+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت کتان پلاستیک فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت کتان پلاستیک فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/wz5z9cpuqse8gxhpn70.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-13T08:21:38+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت کتان امباس فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت کتان امباس فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.3e7en.com/uploads/15131545901.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-12-13T08:14:14+01:00 bcprint.mihanblog.com fasle5 faslepanjom کارت ویزیت کتان آلمانی فصل پنجم http://bcprint.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/fasle5t" target="_blank" title="کارت ویزیت کتان آلمانی فصل پنجم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persianseven.ir/images/y0nq9bi6s0qnygxmxers.jpg" alt=""></a></div>